Kasutustingimused | Broneerimissüsteem | timedule

TEENUSTE TINGIMUSED

PALUN LUGEGE KÄESOLEVA TEENUSLEPINGU TINGIMUSED HOOLIKALT, KUNA SEE SISALDAB OLULIST TEAVE TEIE ÕIGUSTE JA ÕIGUSVAHENDITE KOHTA.
Viimati muudetud: 2022-02-10 10:00:00

1. ÜLEVAADE

Käesolev Kasutustingimuste leping ("Leping") on sõlmitud OÜ Vessent Inc, asukohaga Vabaduse väljak 6, Tallinn, 10146, Estonia ("Ettevõte") ja teie vahel ning jõustub teie kasutamise kuupäevast. selle veebisaidi https://timedule.com/ ("sait") või elektroonilise aktsepteerimise kuupäeva.
See leping sätestab veebisaidi https://timedule.com/ kasutamise üldtingimused ning selle saidi kaudu ostetud või juurdepääsetavate toodete ja/või teenuste (edaspidi "teenused") kasutamise. Olenemata sellest, kas te lihtsalt sirvite või Selle saidi kasutamisel või teenuste ostmisel tähendab selle saidi kasutamine ja selle lepingu elektrooniline nõustumine, et olete selle lepinguga läbi lugenud, sellest aru saanud, tunnistate seda ja nõustute sellega meie privaatsuspoliitikat järgima. Mõisted "meie", "meie" või "meie" viitavad ettevõttele. Mõisted "teie", "teie", "kasutaja" või "klient" viitavad igale üksikisikule või juriidilisele isikule, kes nõustub käesoleva lepinguga, kasutab meie saiti, kellel on juurdepääs või kes kasutab teenuseid.
Ettevõte võib oma ainuisikulise ja absoluutse äranägemise järgi muuta või muuta käesolevat lepingut ja mis tahes sellesse lisatud põhimõtteid või lepinguid igal ajal ning sellised muudatused või muudatused jõustuvad kohe pärast sellele saidile postitamist. Selle saidi või teenuste kasutamine pärast selliste muudatuste või muudatuste tegemist tähendab, et nõustute käesoleva lepingu viimati muudetud kujul.
KUI TE NÕUSTUTE NÕUSTUMA KÄESOLEVA LEPINGUGA VIIMASE MUUDETUSEGA, ÄRGE KASUTAGE (VÕI JÄTKAGE KASUTAMIST) SEE SAIDI VÕI TEENUSED.

2. ABIKÕLBLIKUS

See sait ja teenused on saadaval ainult kasutajatele, kes saavad sõlmida kehtiva õiguse alusel õiguslikult siduvaid lepinguid. Seda saiti või teenuseid kasutades kinnitate ja garanteerite, et (i) olete vähemalt kaheksateist (18) aastat vana, (ii) muul viisil tunnistatakse, et olete võimeline sõlmima kehtiva seaduse alusel õiguslikult siduvaid lepinguid ja (iii) mitte isik, kellel on Eesti või muu kohaldatava jurisdiktsiooni seaduste alusel keelatud teenuste ostmine või saamine.
Kui sõlmite selle lepingu ettevõtte või mis tahes juriidilise isiku nimel, kinnitate ja garanteerite, et teil on juriidilised volitused siduda selline juriidilise isikuga käesolevas lepingus sisalduvad tingimused ja sellisel juhul terminid "teie" , "teie", "kasutaja" või "klient" viitavad sellisele juriidilisele isikule. Kui ettevõte leiab pärast seda, kui olete käesoleva lepinguga elektrooniliselt nõustunud, et teil ei ole juriidilist volitusi sellise juriidilise isiku sidumiseks, vastutate isiklikult käesolevas lepingus sisalduvate kohustuste eest.

3. KASUTAJA KÄITUMISE REEGLID

Seda saiti kasutades tunnistate ja nõustute, et:
 • Selle saidi, sealhulgas teie esitatud sisu, kasutamine järgib käesolevat lepingut ja kõiki kohaldatavaid kohalikke, osariigi, riiklikke ja rahvusvahelisi seadusi, eeskirju ja määrusi.
Te ei kasuta seda saiti viisil, mis:
 • on ebaseaduslik või soodustab või julgustab ebaseaduslikku tegevust;
 • edendab, julgustab või tegeleb lastepornograafiaga või laste ärakasutamisega;
 • edendab, julgustab või osaleb terrorismis, inimeste, loomade või vara vastu suunatud vägivallas;
 • Reklaamib, julgustab või osaleb rämpsposti või muu soovimatu massimeili või arvuti või võrgu häkkimise või murdmises;
 • rikub teise Kasutaja või mis tahes muu isiku või üksuse intellektuaalomandi õigusi;
 • rikub teise kasutaja või mis tahes muu isiku või üksuse privaatsus- või avalikustamisõigusi või rikub mis tahes konfidentsiaalsuskohustust, mida võlgnete teise kasutaja või mis tahes muu isiku või üksuse ees;
 • häirib selle saidi tööd;
 • Sisaldab või installib mis tahes viiruseid, usse, vigu, Trooja hobuseid, krüptovaluuta kaevandajaid või muid koode, faile või programme, mis on loodud või suudavad kasutada paljusid ressursse, häirida, kahjustada või piirata mis tahes tarkvara või riistvara funktsionaalsust.
Sa ei:
 • kopeerida või levitada mis tahes kandjal selle saidi mis tahes osa, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selleks sõnaselgelt loa andnud,
 • kopeerida või dubleerida käesolev teenusetingimuste leping,
 • muuta või muuta selle saidi mis tahes osa või sellega seotud tehnoloogiaid,
 • pääsete juurde ettevõtte sisule (nagu on määratletud allpool) või kasutaja sisule mis tahes tehnoloogia või vahendite kaudu, välja arvatud selle saidi enda kaudu.

4. INTELLEKTUAALOMAND

Lisaks ülaltoodud üldreeglitele kehtivad selle jaotise sätted konkreetselt saidile postitatud ettevõtete sisu kasutamisele. Ettevõtete sisu sellel saidil, sealhulgas ilma piiranguteta tekst, tarkvara, skriptid, lähtekood, API, graafika, fotod, helid, muusika, videod ja interaktiivsed funktsioonid ning sellel sisalduvad kaubamärgid, teenusemärgid ja logod ("Ettevõtte sisu"), kuuluvad OÜ-le Vessent Inc või on selle litsentsitud püsivalt ning on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja/või patendiga.
Ettevõtete sisu pakutakse teile "sellisena, nagu see on", "nagu on saadaval" ja "kõigi vigadega" ainult teie teabe ja isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ning seda ei tohi alla laadida, kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, levitada, kuvada, müüa, litsentsida või muul viisil kasutada mis tahes eesmärgil ilma ettevõtte selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta. See leping ei anna õigusi ega litsentsi ühegi autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või muu varalise õiguse või litsentsi alusel.

5. KINNITUSEST JA GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE, ET SEE SAIDI KASUTAMINE ON ENDA RISKOOL NING KÄESOLEVA SAITI PAKUTAKSE "NAGU ON", "NAGU ON", "NAGU SAADAVAL" JA "KÕIGI VEATEGA". ETTEVÕTE, SELLE AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID LAHTUMA KÕIGISTEST GARANTIIDEST, KOHUSTUSLIKUD, OTSESELT VÕI KAUDSEID, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRANGUD, MISKÕIGEST KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS ON OLEMAS NING KAUBANDUSLIKUD VÕIMALUSED, PO-URONIPOONIVÄLJANDUS. ETTEVÕTE, SELLE AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI ANNA KINNITUSED EGA GARANTIID (I) SELLE SAIDI TÄPSUSE, TÄIELIKUSE VÕI SISU, (II) TÄPSUSE, TÄIELIKUSE VÕI SISU (LINKIDE, SISU) KOHTA. REKLAAM VÕI MUU MUU) SELLELE SAIDILE,
LISAKS KINNITATE JA NÕUSTUTE KONKREETSELT, ET ETTEVÕTJA, SELLE OHUTJAD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENTID NING KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSTE PAKKUJAD VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETELE VÕI JUURDE. SEE SAIDI VÕI SELLELT SAIDIL LEIDUD TEENUSTE OSAS MISGIGI GARANTII, NING KASUTAJAD EI TOHIKS TOOTADA SELLISTELE TEABE VÕI NÕUANDELE.
EELNEVALT ESITUSTE JA GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE KEHTIB SEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKULT ja jääb kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist või aegumist või selle saidi või sellelt saidilt pakutavate teenuste kasutamist.

6. VASTUTUSE PIIRANG

ETTEVÕTE, SELLE AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID JA KÕIGI KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSTE PAKUJAD EI VASTUTA MITTE ÜHTEGI JUHUL TEIE VÕI TEISE ISIKKU VÕI ÜKSUSE EES ÜKSKI OTSESE, KAUDSE, JUHTUSLIKU, KONKREETSE KOKKUVÕTETE EEST. KAHJUD, MIS VÕIVAD PÕHJUNUD (I) SELLE SAIDI TÄPSUSEST, TÄIELIKUSEST VÕI SISU, (II) MISTAGILISTE SAITIDE TÄPSUSEST, TÄIELIKUSEST VÕI SISU (HÜPERLINKIDE, BÄNNEREKLAAMIDE KAUDU, VÕI MUULE SAIDILE) SELLELT SAIDIL VÕI MÕISTLEST SAIDILT LEITUD TEENUSED, MIS ON LINGUD (HÜPERLINKIDE, BÄNNEREKLAAMIDE VÕI MUU MUU) KÄESOLEVA SAIDIGA, (IV) ISIKUKAHJU VÕI VARAKAHJU, MIS TAHES OLEMUSEST, (V) MÕISTLIKKU LÄBIVAATAMISE KONTROLLIMINE(VI) SELLELE SAIDILE VÕI SAIDILE VÕI TEENUSTE KATKESTAMINE VÕI LÕPETAMINE, MIS ON SAIDILE LINGITUD (HÜPERLINKIDE, BÄNNEREKLAAMIDE KAUDU VÕI MUUL MUUL), (VII) KÕIK VIIRUSED, USSID, VEAD, WORKSHOORSHAJ, MHIORSHOORSCH. SAIDELE VÕI SAIDILE VÕI MÕISTLEST SAIDILT, MIS ON LINGITUD (HÜPERLINKIDE, BÄNNEREKLAAMIDE VÕI MUUAL MUUL) SELLELE SAIDILE, VÕI EDASTADA, (VIII) MIS tahes KASUTAJA SISU VÕI SISU, MIS ON LAMAV, AHISTAV, KINNITAV, RAVIMINE VÕI MUULISELT LINGITAVAD "X-REIGEERITUD", RÕDU VÕI MUUL VÕIME VÕI VÕI (IX) IGASUGUSED KAOTUSED VÕI KAHJUD, MIS TEKIB SELLE SAIDI VÕI SELLELT LEITUD TEENUSTE KASUTAMISE JÄRGI, KUI PÕHINEVAD LEPINGUL. VÕI MUU MUU ÕIGUSLIK VÕI ÕIGUSLIK TEOORIA,JA KAS ETTEVÕTET TEATATAKSE SELLISE KAHJU VÕIMALUSEST VÕI MITTE.
LISAKS TUNNISTATE JA NÕUSTUTE KONKREETSELT, et mis tahes sellest saidist või sellelt saidilt leitud teenustest tulenevad või nendega seotud meetmed tuleb algatada ühe (1) aasta jooksul pärast hagi põhjuse ilmnemist, vastasel juhul jäädavalt keelama.
EELMINE VASTUTUSE PIIRANG KEHTIB SEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKULT NING jääb kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist või aegumist või selle saidi või sellel saidil leiduvate teenuste kasutamise ajal.

7. HÜVITAMINE

Nõustute kaitsma, kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma ettevõtet ja selle ametnikke, juhte, töötajaid, agente mis tahes nõuete, nõuete, kulude, kulude, kaotuste, kohustuste ja igasuguste igasuguste ja laadi kahjude eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult , mõistlikud advokaaditasud), mis on ettevõttele kehtestatud või ettevõtte poolt kantud ja mis tulenevad (i) teie selle saidi kasutamisest ja juurdepääsust sellele; (ii) selle lepingu mis tahes sätte või sellesse lisatud poliitika või lepingute rikkumine; ja/või (iii) mis tahes kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes intellektuaalomandi või muu omandiõiguse rikkumine.

8. ANDMEEDASTUS

Kui külastate seda saiti riigist, mis ei ole meie serverite asukohariik, võib teie suhtlus meiega kaasa tuua teabe edastamise üle rahvusvaheliste piiride. Seda saiti külastades ja meiega elektrooniliselt suheldes nõustute selliste edastustega.

9. VEEBILEHE KÄTTESAADAVUS

Vastavalt käesoleva lepingu tingimustele ja meie poliitikatele teeme äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et püüda pakkuda seda saiti 24/7. Teate ja nõustute, et aeg-ajalt võib see sait olla ligipääsmatu mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, perioodilise hoolduse, remondi või asenduste tõttu, mida aeg-ajalt teeme, või muudel põhjustel, mis ei ole meie kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, , telekommunikatsiooni või digitaalsete edastuslinkide katkemine või rike või muud tõrked.
Te tunnistate ja nõustute, et meil ei ole selle saidi pidevat ega katkematut kättesaadavust kontrollida ning me ei võta sellega seoses teie ega ühegi teise osapoole ees mingit vastutust.

10. LÕPETATUD TEENUSED

Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada mis tahes teenuste pakkumine või osutamine igal ajal, mis tahes põhjusel või ilma eelneva etteteatamiseta. Kuigi Ettevõte teeb suuri jõupingutusi kõigi oma teenuste eluea maksimeerimiseks, on aegu, mil meie pakutav teenus katkestatakse. Kui see nii on, siis ettevõte seda toodet või teenust enam ei toeta. Sel juhul pakub ettevõte teile üleminekuks võrreldavat teenust või raha tagasi. Ettevõte ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees pakutavate teenuste muutmise, peatamise või katkestamise eest, mida me pakume või millele juurdepääsu hõlbustame.

11. TASUD JA MAKSED

Teate ja nõustute, et teie makse võtab ja töötleb OÜ Vessent Inc.
Nõustute maksma kõik hinnad ja tasud sellel saidil ostetud või saadud teenuste eest teenuste tellimise ajal.
Ettevõte jätab endale selgesõnaliselt õiguse igal ajal oma hindu ja tasusid muuta või muuta ning sellised muudatused või muudatused postitatakse veebis sellel saidil ja jõustuvad viivitamata, ilma et oleks vaja teile täiendavat hoiatust.
Kõik tasud ja maksed ei kuulu tagastamisele, tühistamisele ega krediidile, isegi kui teie teenused on peatatud, lõpetatud või üle antud enne teenuste kehtivusaja lõppu, välja arvatud juhul, kui nendes tingimustes on sõnaselgelt sätestatud.

12. KOLMANDATE OSAPOOLTE KASUSAAAJAD EI OLE

Mitte miski selles lepingus ei anna kolmandatele isikutele õigusi ega eeliseid.

13. KOHALIKKE SEADUSTE VASTAVUS

Ettevõte ei kinnita ega garanteeri, et sellel saidil saadaolev sisu on igas riigis või jurisdiktsioonis sobiv, ning juurdepääs sellele saidile riikidest või jurisdiktsioonidest, kus selle sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Kasutajad, kes valivad sellele saidile juurdepääsu, vastutavad kõigi kohalike seaduste, reeglite ja määruste järgimise eest.

14. KOHALDATAVAD ÕIGUSED

Käesolevat lepingut ja kõiki sellest või selle esemest või moodustamisest tulenevaid või sellega seotud vaidlusi või nõudeid reguleerivad ja tõlgendatakse Eesti seaduste kohaselt, välistades kollisiooninormid.

15. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kõik nendest teenusetingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused või nõuded lahendatakse siduva vahekohtu kaudu. Kõik sellised vaidlused või nõuded tuleb lahendada individuaalselt ja neid ei tohi üheski vahekohtus ühendada ühegi teise osapoole nõude või vaidlusega. Vahekohus peab toimuma Eestis ja vahekohtu otsuse kohta võib otsuse teha igas selle pädevuses olevas kohtus.

16. PEALKIRID JA PEALKIRID

Käesoleva lepingu pealkirjad ja pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse ja viitamise hõlbustamiseks ning neid ei kasutata ühelgi viisil poolte lepingu tõlgendamiseks või tõlgendamiseks, nagu siin on sätestatud teisiti.

17. Eraldatavus

Iga käesolevas lepingus sisalduvat pakti ja lepingut tuleb igal eesmärgil tõlgendada kui eraldiseisvat ja sõltumatut lepingut või lepingut. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab, et mõni selle lepingu säte (või osa sättest) on ebaseaduslik, kehtetu või muul viisil jõustamatu, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätteid (või sätete osi) ja need leitakse olema kehtiv ja täitmisele pööratav seadusega lubatud täies ulatuses.

18. KONTAKTANDMED

Kui teil on selle lepingu kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti või tavaposti teel järgmisel aadressil:
OÜ Vessent Inc
Vabaduse väljak 6, Tallinn, 10146
Estonia
legal@timedule.com