Privaatsuspoliitika | Broneerimissüsteem | timedule

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Teie privaatsus on meile oluline, seetõttu on Eesti OÜ Vessent Inc loonud järgmised privaatsuspoliitika ("poliitika"), et anda teile teada, millist teavet kogume, kui külastate meie saiti https://timedule.com/ ("Sait" "), miks me seda kogume ja kuidas seda kasutame.
Mõisted "Teie", "Teie", "Teie" ja "Kasutaja" viitavad meie saiti kasutavale üksusele/isikule/organisatsioonile.
Kui käesolevas poliitikas mainitakse "meie", "meie" ja "meie", viitab see OÜ-le Vessent Inc ning selle tütar- ja sidusettevõtetele.
Seda privaatsuspoliitikat reguleerivad meie teenusetingimused.
Kõigi käesolevat poliitikat puudutavate küsimuste või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste korral võtke meiega ühendust aadressil legal@timedule.com.

1. TEAVE, MIDA TEILT KOGUME

Kogume teavet, mida meile esitate ja see teave on vajalik teie ja meie vahel kehtiva lepingulise kokkuleppe nõuetekohaseks täitmiseks ning võimaldab meil täita oma juriidilisi kohustusi.
 • Konto registreerimise teave. Kui loote konto, palume teil sisestada registreerimisandmed, nagu e-post, paroolid, nimi, perekonnanimi.
 • Makseteave. Saidi funktsioonide tellimiseks ja kasutamiseks võime nõuda teilt teatud finantsteabe esitamist, et hõlbustada maksete töötlemist. Kogume teie krediit- või deebetkaardi tüüpi, krediit- või deebetkaardi aegumiskuupäeva, arveldusaadressi, maksunumbrit, ees- ja perekonnanime.
 • Sisselogimisandmed. Kogume sisselogimisandmeid, kui logite meie kontole sisse autentimisandmetega.

2. TEAVE, mida ME KOGUME AUTOMAATSELT

Kui kasutate meie saiti või võtate meiega otse ühendust, võime koguda teavet, sealhulgas teie isikuandmeid, selle kohta, kuidas te meie saidil tegutsete, milliseid teenuseid kasutate ja kuidas te neid kasutate.
See teave on vajalik teie ja meie vahelise lepingu adekvaatseks täitmiseks, võimaldamaks meil täita juriidilisi kohustusi ja arvestades meie õigustatud huvi, et saaksime pakkuda ja täiustada saidi funktsioone.
 • Jälgimistehnoloogiad ja küpsised. Kasutame küpsiseid. Samuti kogume automaatselt teavet seadme operatsioonisüsteemi kohta.

3. MEIE TEIE TEABE KASUTAMISE VIIS

Töötleme teie andmeid järgides üldisi andmetöötluse põhimõtteid.
Võime kasutada oma saidi kaudu kogutavat teavet mitmel põhjusel, sealhulgas:
 • kasutaja tuvastamiseks
 • konto loomiseks
 • kohaldatavate seaduste järgimiseks
 • andmete turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks
 • statistika loomiseks ja turu analüüsimiseks
 • kasutajaga ühendust võtma
 • kasutajate tellimuste haldamiseks
 • tuge pakkuda
 • tagasisidet küsida
 • arveldusinfo saatmiseks
 • teenuste parandamiseks
Tavaliselt kogume teilt isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks teie nõusolek, kui vajame isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui töötlemine on meie õigustatud ärihuvides.

4. OTSETURUNDUS

Võime kasutada teie antud kontaktandmeid otseturunduseks. Need otseturunduspakkumised võivad olenevalt teie eelistustest olla isikupärastatud, võttes arvesse mis tahes muud teavet, mille olete meile esitanud (nt asukoht, sotsiaalmeedia profiiliteave jne) või oleme kogunud või loonud muudest allikatest, nagu allpool kirjeldatud.
Kui soovite otseturunduse nõusoleku tagasi võtta ja keeldute meilt teabe saamisest, võite seda igal ajal kasutada, järgides saabunud e-kirjas olevaid tellimusest loobumise juhiseid, saates e-kirja aadressil legal@timedule.com, klõpsates selleks lingil meie uudiskirjadega e-kirja allosas.

5. KÜPSISED

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille teie brauser salvestab teie arvutisse, kui külastate meie saiti. Kasutame küpsiseid oma saidi täiustamiseks ja selle kasutamise hõlbustamiseks. Küpsised võimaldavad meil kasutajaid ära tunda ja vältida sama teabe korduvaid päringuid.
Meie saidi küpsiseid ei saa teised saidid lugeda. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid, välja arvatud juhul, kui muudate oma brauseri seadeid nendest keeldumiseks.
Küpsised, mida oma saidil kasutame:
 • Rangelt vajalikud küpsised – need küpsised on vajalikud meie saidi tööks. Need aitavad meil näidata teile õiget teavet, kohandada teie kasutuskogemust ning võimaldavad meil rakendada ja hooldada turvafunktsioone ning aidata meil tuvastada pahatahtlikku tegevust. Ilma nende küpsisteta oleks veebisaidi toimimine võimatu või selle toimimine võib olla tõsiselt mõjutatud.
Lisateavet küpsiste kustutamise kohta ja muud kasulikku teavet küpsiste kasutamise kohta leiate veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org/.

6. ALAEAELISTE TEAVE

See sait ja meie teenused ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele ega suunatud neile. Me ei kogu teadlikult ega küsi alaealistelt teavet. Me ei luba teadlikult alaealistel oma saiti ega teenuseid kasutada.
Kustutame kogu teabe, mille avastame, et on kogutud alaealiselt. Kui arvate, et meil võib olla teavet alaealise kohta, võtke meiega ühendust kasutades allolevaid kontaktandmeid.

7. TUNDLIK TEAVE

Me ei kogu tundlikku teavet, nagu poliitilised seisukohad, usulised või filosoofilised veendumused, rassiline või etniline päritolu, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, terviseandmed või seksuaalse sättumuse andmed.
Ärge saatke, laadige üles ega esitage meile tundlikke andmeid ja võtke meiega ühendust allolevate kontaktandmete kaudu, kui arvate, et meil võib selline teave olla. Meil on õigus kustutada kogu teave, mis meie arvates võib sisaldada tundlikke andmeid.

8. MAKSETEAVE

Meie teenuste tellimiseks ja kasutamiseks võime nõuda teatud finantsteabe esitamist, et hõlbustada maksete töötlemist. Me ei salvesta ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandatest osapooltest maksetöötlejatele, kelle isikuandmete kasutamist reguleerivad nende privaatsuspoliitika. Kõik makseandmed salvestab . Nende privaatsuspoliitika lingid leiate siit: .

9. SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid teile teenuste osutamiseks ja muul viisil meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute jõustamiseks.
Me säilitame teie isikuandmeid mitte kauem, kui te oma kontot säilitate, välja arvatud juhul, kui seadus või määrused on kohustatud teie isikuandmeid kauem säilitama.
Kui soovite lõpetada meie isikuandmete kasutamise, peate taotlema, et me kustutaksime teie isikuandmed ja sulgeksime teie konto. Pange tähele, et isegi pärast teie konto kustutamist võime säilitada osa teie teabest maksu-, juriidiliste aruandlus- ja auditeerimiskohustuste täitmiseks.

10. TURVALISUS

Oleme rakendanud turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie meiega jagatud isikuandmeid, sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi meetmeid. Muuhulgas jälgime regulaarselt oma süsteeme võimalike haavatavuste ja rünnakute suhtes.
Vaatamata meie poolt võetud meetmetele ja jõupingutustele ei ole teabe edastamine Interneti, e-posti või tekstisõnumi kaudu täiesti turvaline. Me ei garanteeri teie isikuandmete või mis tahes muu kasutajasisu täielikku kaitset ja turvalisust, mille te üles laadite, avaldate või muul viisil meie või kellegi teisega jagate.
Seetõttu soovitame teil vältida meile või kellelegi sellise tundliku teabe edastamist, mille avaldamine teie arvates võib teile olulist või korvamatut kahju põhjustada.
Kui teil on meie saidi või teenuste turvalisuse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil legal@timedule.com.

11. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus oma isikuandmete kaitsega seoses mitmetele õigustele. Need õigused on:
 • Õigus pääseda juurde teabele, mis meil on teie kohta. Kui soovite pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me kogume, saate seda teha igal ajal, võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.
 • Õigus parandada teie kohta esitatud ebatäpseid andmeid. Saate oma isikuandmeid parandada, värskendada või taotleda nende kustutamist, võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.
 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele. Kui tugineme teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid. See ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne teie nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus esitada kaebus. Kui teie õigusi võidi rikkuda, võite esitada küsimusi või kaebusi oma elukohariigi riiklikule andmekaitseametile. Soovitame siiski püüda võimaliku vaidluse rahumeelse lahenduseni jõuda, võttes esmalt meiega ühendust.
 • Õigus kustutada kõik teid puudutavad andmed. Võite nõuda andmete põhjendamatu viivituseta kustutamist legitiimsetel põhjustel, nt kui andmed ei ole nende kogumise eesmärgil enam vajalikud või kui andmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

12. POLIITIKA RAKENDAMINE

Meie eeskirjad ei kehti teenustele, mida pakuvad teised ettevõtted või üksikisikud, sealhulgas tooted või saidid, mida võidakse teile otsingutulemustes kuvada, saidid, mis võivad sisaldada meie teenuseid, ega muud meie saidilt või teenustelt lingitud saidid.

13. MUUDATUSED

Meie poliitika võib aeg-ajalt muutuda. Postitame kõik eeskirjade muudatused oma saidile ja kui muudatused on olulised, võime kaaluda täpsema teatise edastamist (sealhulgas teatud teenuste puhul meili teel teavitus eeskirjade muudatustest).

14. KÄESOLEVA POLIITIKAGA NÕUSTUMINE

Eeldame, et kõik selle saidi kasutajad on selle dokumendi hoolikalt läbi lugenud ja nõustuvad selle sisuga. Kui keegi selle poliitikaga ei nõustu, peaks ta hoiduma meie saidi kasutamisest. Jätame endale õiguse oma poliitikat igal ajal muuta ja teavitame sellest jaotises 13 näidatud viisil. Selle saidi jätkuv kasutamine tähendab muudetud poliitikaga nõustumist.

15. LISAINFO

Kui teil on meie kogutavate andmete või nende kasutamise kohta lisaküsimusi, võtke meiega julgelt ühendust ülaltoodud andmetel.
ELi ja EMP kasutajad saavad hõlpsasti ühendust võtta meie Euroopa esindajaga: Alex Sheverduk alex@timedule.com